Polityka prywatności i RODO

www.Polskibazar.eu Polityka prywatności RODO

 

 1. Jaki jest cel zbierania Twoich danych jako Użytkownik Portalu?

Celem Polskiegobazaru jest ułatwienie Polakom, szczególnie tym przebywającym za granicą, kontaktu i wymiany towarów w najprostszy sposób, sortując je według kategorii i odległości.  Polskibazar szanuje Twoją prywatność jako Użytkownika. Chronimy Twoje dane osobowe i dlatego zbieramy ich minimalną ilość, pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie. Przy założeniu konta na Portalu potwierdzasz, że zapoznałeś się z treścią Regulaminu łącznie z Polityką Prywatności RODO i akceptujesz ich postanowienia.

Niniejsza polityka NIE dotyczy informacji, które podajesz lub które są gromadzone przez jakąkolwiek stronę trzecią, takich jak sieci społecznościowe, z których korzystasz w związku z usługami Polskiegobazaru. Polskibazar zachęca do bezpośredniego zapoznawania się z zakresem polityki prywatności podmiotów trzecich.

Przeczytaj uważnie niniejszą politykę prywatności, aby zrozumieć zasady i praktyki Polskiegobazaru dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych oraz sposobu, w jaki Polskibazar będzie je wykorzystywać. Uzyskując dostęp do naszych usług lub korzystając z nich i / lub rejestrując się na koncie w Polskimbazarze, zgadzasz się z niniejszą polityką prywatności i wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, przechowywanie i ochronę Twoich danych osobowych w sposób opisany tutaj. Jeśli nie podasz informacji, których wymaga Polskibazar, Polskibazar może nie być w stanie zapewnić Ci wszystkich dostępnych usług.

Jeśli mieszkasz w kraju należącym do Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EAA), Polskibazar będzie administratorem Twoich danych osobowych przekazanych lub zebranych przez / lub dla przetwarzanych w związku z naszymi Usługami.

Twój administrator danych jest odpowiedzialny za zbieranie, wykorzystywanie, ujawnianie, przechowywanie i ochronę Twoich danych osobowych zgodnie ze swoimi standardami prywatności, a także wszelkimi obowiązującymi przepisami krajowymi. Twój administrator danych może przekazywać dane innym członkom Polskiegobazaru w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności. Polskibazar może przetwarzać i przechowywać Twoje dane osobowe na swoich serwerach w Polsce, na których znajdują się jego centra danych, i / lub na serwerach podmiotów trzecich (w Polsce lub poza nią), pozostając w stosunkach umownych z Polskimbazarem.

Niniejsza polityka może ulegać zmianie i dalsze korzystanie z usług Polskiegobazaru, po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian, będzie uważane za akceptację tych zmian. Prosimy o regularne sprawdzanie zasad pod kątem aktualizacji.

 1. Jakie dane podawane bezpośrednio przez Użytkowników są zbierane?

 

 1. Dane przekazane bezpośrednio przez Ciebie jako Użytkownika w czasie rejestracji, założenia i logowania się do Konta, niezbędne do korzystania z usług oferowanych na Portalu:
 • Login stworzony przez Ciebie jako Użytkownika
 • Adres email
 • Imię i nazwisko
 • Jeżeli potrzebne – numer telefonu
 • jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem konta Facebook: gromadzimy imię i nazwisko w formie w jakiej występują na Twoim koncie Facebook oraz numer identyfikacyjny (Facebook ID). W sytuacji, gdy w ramach ustawień prywatności aplikacji Facebook (takie ustawienia pojawią się zaraz przed zalogowaniem się do naszego Portalu), udzielisz swojego pozwolenia, możemy pozyskać również informacje na temat Twojej płci, wieku, identyfikatora email;
 • jeśli zalogujesz się z wykorzystaniem konta Google: gromadzimy imię, nazwisko i adres email;
 • jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem Twojego adresu email: adres email.
 • jeśli zalogujesz się za pomocą Twojego numeru telefonu komórkowego lub identyfikatora email, wykorzystamy Twoje imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub adres email w celu zidentyfikowania Cię jako użytkownika i zapewnienia Ci dostępu do naszego Serwisu.
 • jeśli zalogujesz się za pomocą Twojego konta Facebook, wykorzystamy Twoje imię i nazwisko oraz adres email z Twojego profilu Facebook w celu zidentyfikowania Cię jako użytkownika Portalu.
 • jeśli wyrazisz zgodę, to będziemy czasami przesyłać na Twój adres email i numer telefonu komórkowego propozycje marketingowe portalu.

Powyższe informacje są przetwarzane w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w przypadku podejmowania przez nas działań marketingowych, polegających na oferowaniu Ci Usług.

Na podstawie informacji dotyczących logowania, które zawierają Twój identyfikator email i numer telefonu, rozpoznajemy różne urządzenia (takie jak komputer stacjonarny, telefon komórkowy, tablet) wykorzystywane przez Ciebie w celu uzyskania dostępu do Portalu. Pozwala nam to łączyć Twoją aktywność na naszym Portalu na wszystkich urządzeniach, a także pomaga zapewnić Ci taką samą wygodę korzystania z Portalu bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystasz.

 

 1. Dane przekazane bezpośrednio przez Ciebie w czasie wstawiania ogłoszenia
 • Opis produktu / usług w Ogłoszeniu i inne dane podane w opisie
 • Wstawione zdjęcia
 • Lokalizaja towaru/usług
 • Inne dane dobrowolnie wstawione przez Ciebie jako Użytkownika.

 

 1. Dane przekazane bezpośrednio przez Ciebie w czasie komunikacji z innymi Użytkownikami
 • Kiedy używasz funkcji wiadomości do komunikacji z innymi Użytkownikami, zbieramy treści wiadomości i informacje, które przekazujesz
 • Twój numer telefonu lub inne dane kontaktowe dobrowolnie podane

 

 1. Dane przekazane bezpośrednio przez Ciebie w czasie komunikacji z Operatorem
 • W przypadku e-mail zbieramy wszystkie informacje, które dobrowolnie przekazujesz w trakcie korespondencji z naszymi Operatorami.

 

 1. Dane przekazane bezpośrednio przez Ciebie w czasie komunikacji z Operatorem

 

 1. Jakie dane są automatycznie zbierane używając Portal?

 

 1. Dane dotyczące logowania  - Gromadzimy szczegóły techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) Twojego urządzenia, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym. Przechowujemy również informacje na temat Twojego logowania (data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania) oraz typu i rodzaju Twojej przeglądarki internetowej.
 2. Informacje o lokalizacji - W zależności od ustawień prywatności Twojego urządzenia, jeśli wystawiasz Ogłoszenie na Portalu, automatycznie zbieramy i przetwarzamy informacje na temat Twojej aktualnej lokalizacji. Do określenia lokalizacji wykorzystujemy różne technologie, w tym adres IP, GPS, punkty dostępu Wi-Fi i stacje telefonii komórkowej. Dane dotyczące Twojej lokalizacji pozwalają na wyświetlanie i przeglądanie przedmiotów wystawionych do sprzedaży w Twoim sąsiedztwie oraz ułatwiają Ci sprzedaż przedmiotów w Twojej okolicy.
 3. Dane o urządzeniu – Możemy zbierać informacje dotyczące Twojego urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory. Przykładem takich informacji jest nazwa sieci komórkowej, z której korzystasz.
 4. Dane aktywności Możemy zbierać informacje dotyczące Twojej aktywności na Portalu, a wśród nich informacje o stronach, z których trafiasz na Portal, datę każdej wizyty, wyniki Twoich wyszukiwań, listy produktów oraz banery reklamowe, w które kliknąłeś, Twoje interakcje z takimi reklamami i listami produktowymi, czas trwania Twojej wizyty, a także kolejność, w jakiej odwiedzałeś poszczególne sekcje Portalu. 
 5. Cookies - Wykorzystujemy cookies w celu zarządzania sesjami użytkowników, przechowywania wyboru preferencji językowych oraz dostarczania Ci odpowiednich reklam.

  "Cookies" to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies ale jeśli zablokujesz albo odrzucisz cookies, niektóre z usług na Portalu mogą być niedostępne lub nie działać poprawnie.

 

 1. Jak Użytkownik się dowie o zmianach w polityce prywatności?

Polityka Prywatności może być zmieniana przez Operatora Portalu. Użytkownik zostanie o tym zawiadomiony po kolejnym logowaniu się. Po przeczytaniu i zaakceptowaniu zmian w polityce prywatności użytkownik będzie mógł kontynuować korzystanie z portalu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany, może zamknąć swoje konto wchodząc w ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta. Wycofanie zgody nie wpłynie na wcześniejsze przetwarzanie danych podanych przez użytkownika.

 1. Jakie ma prawa Użytkownik?

Jeśli chcesz zrealizować którekolwiek z praw opisanych poniżej, przejdź do swojego konta/ustawień prywatności lub skontaktuj się z Operatorem dowolnym sposobem opisanym na stronie Portalu w zakładce „Kontakt”

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych -  Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (c) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów przetwarzania; (d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam dostarczysz.

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Możesz również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Twojego żądania.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Portalu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Realizując to prawo dostarczymy Ci lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna: Nie będziesz musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do Twoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Operator Portalu może jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli Twoje żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia Twojego żądania.

Czas realizacji żądań: Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłeś kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku poinformujemy Cię wydłużeniu terminu i zapewnimy Ci bieżące informacje dotyczące realizacji Twojego żądania.

Masz również prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego.  Operatorzy będą wdzięczni, jeśli przed wniesieniem skargi do organu nadzorczego, dasz szansę zajęcia się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z naszym działaniem. Z tego powodu prosimy o kontakt z naszym Operatorem dowolnym sposobem opisanym na stronie Portalu w zakładce „Kontakt”.

 

 1. Jakie dane są używane w komunikacji z Tobą jako Użytkownik?

Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości email, SMS lub za pomocą powiadomień związanych z Portalem. Komunikacja będzie mieć na celu potwierdzenie Twojej rejestracji, informowanie Cię w sytuacji, gdy Twoje ogłoszenie stanie się aktywne/wygaśnie oraz w przypadku innych wiadomości transakcyjnych związanych z naszymi Usługami. Ze względu na to, że wysyłanie Ci tego rodzaju komunikatów jest z naszej perspektywy konieczne, możesz nie mieć możliwości rezygnacji z ich otrzymywania. Możesz jednak w każdej chwili zrezygnować z otrzymywanej komunikacji marketingowej w ustawieniach Twojego konta.  W przypadku problemów lub trudności skontaktuj się z Operatorem Portalu.

Informacje możesz otrzymywać, gdy:

 • były zmiany w polityce prywatności
 • zgłosiłeś nam chęć otrzymywania takich informacji wyrażając swoją zgodę na komunikację marketingową;
 • skorzystasz z usługi zawiadomienia, jeżeli artykuł lub usługa pod danym hasłem wybranym przez Ciebie zostanie wstawiona na Portal, np. możesz zaznaczyć że chcesz otrzymywać zawiadomienie jeżeli ktoś odznaczy „rower” na sprzedaż do 10km od Ciebie i wtedy przekażemy wiadomość na Twój email.
 1. Komu udostępniamy Twoje dane?
 1. Podmiotom trzecim świadczącym usługi: Korzystamy z usług podmiotów trzecich, które pomagają dostarczać nam określone rozwiązania związane z naszymi Usługami, np. przechowywanie danych w chmurze i web hosting. Dostawcy takich usług mogą mieć swoją siedzibę zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim.
 2. Organom ścigania, organom nadzorczym i innym: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych.
 3. Możemy podjąć decyzje o sprzedaży, przekazaniu lub połączeniu części naszego przedsiębiorstwa lub naszych aktywów. Możemy również dążyć do przejęcia innych przedsiębiorstw lub do połączenia z nimi. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, nowy właściciel będzie mógł wykorzystywać Twoje dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.
 4. Informacje dostępne publicznie: Jeśli korzystasz z naszych Usług i decydujesz się wystawić określony przedmiot na sprzedaż, możesz podjąć decyzję o ujawnieniu pewnych danych osobowych dla pozostałych użytkowników Portalu. Informacje te mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres email, Twoją lokalizację i numer kontaktowy. Pamiętaj, że każda informacja, którą ujawnisz innym użytkownikom może być przekazana dalej, dlatego powinno zachować się w tej kwestii szczególną rozwagę.

 

 1.  Gdzie i przez jaki okres przechowujemy dane Użytkowników?

Dane, które gromadzimy na Twój temat będą przechowywane i przetwarzane zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim, na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, w celu zapewnienia naszym użytkownikom jak najwyższej jakości usług, np. szybkich stron internetowych lub stale rozwijanych aplikacji mobilnych.  Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.

W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych, uwzględniamy ilość i charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych szczególnej kategorii. Bierzemy także pod uwagę potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Twoich danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków oraz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych.

Twoje dane osobowe związane z kontem Portalu przechowujemy przez czas jego posiadania w Serwisie dla celów realizacji usług świadczonych zgodnie z Regulaminem.

Po zamknięciu Twojego konta możemy przechowywać Twoje dane osobowe w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.  Dane osobowe przetwarzane w ramach ogłoszeń są przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia ogłoszenia.

Wiadomości przesyłane w ramach Serwisu są przechowywane przez 6 miesięcy.

Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. Pliki cookies

 

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.radeq.info
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 10. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

 1. Jakie są dodatkowe elementy przetwarzania danych osobowych?

Pomimo wdrożonych przez Portalu środków ochrony Twoich danych osobowych, udostępnianie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci, nigdy nie jest całkowicie bezpieczne i istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie.

Wszystkie dane, które Portal otrzymuje są przechowane na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Portal stara sie zawsze chronić dane przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem i minimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa. W razie pytań, prosimy o kontakt z naszym Operatorem dowolnym sposobem opisanym na stronie Portalu w zakładce „Kontakt.”